Disclaimer

Ook al hebben wij alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig en volledig is, toch kan Ecofys niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze website.

Ecofys heeft zich ingespannen om via deze Quick Scan Portal Wind juiste, actuele en volledige data te verzamelen die van belang zijn voor beoordeling van plaatsing van een windturbine op land.

Echter is Ecofys niet verantwoordelijk voor het onjuist overnemen van de gegevens noch voor onjuistheid of onvolledigheid van de vermelde data. De informatie vermeld op deze site kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gevraagd en worden verstrekt.

Privacy

Ecofys respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval Ecofys hierop een beroep doet om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden.